środa, 29 maja 2019

5. Rajd Nordikowy "Po Zdrowie z Wiankiem na Głowie" 8.06.19r.


                     Z A P R O S Z E N I EZapraszamy na 5. Rajd Nordic Walking 

„Po zdrowie z wiankiem na głowie”

 zorganizowany przy udziale Urzędu Gminy w Psarach , Stowarzyszenia Dobre Ręce i Lokalnej Grupy Kobiet „18+Vat”.
Celem Rajdu jest promowanie zdrowego stylu życia, pokazanie atrakcyjności zielonych plenerów Gminy Psary 
oraz udostępnienie przyjemnych tras dla miłośników pieszych wędrówek z kijami.

PRIORYTETY RAJDU:

1. Propagowanie Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia
2. Rekreacja bez elementów rywalizacji sportowej
3. Udostępnienie społeczeństwu przyjemnych, zielonych tras i zaproszenie do Gminy Psary
miłośników pieszych wędrówek NW
4. Integracja uczestników
5. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Organizacjami.

TERMIN I MIEJSCE:

Rajd odbędzie się 8 czerwca 2019 roku w godzinach 11.00 – 14.00
Miejsce: Brzękowice Dolne
Start: Boisko Orzeł Dąbie
Trasa: ok. 8 km

ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani w biurze rajdu – warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem/deklaracją o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001r Dz.U. nr 101 poz. 1095) oraz oświadczenia o RODO.
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów oraz są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Uczestnicy powinni posiadać wykupione we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz straty materialne uczestników, pozostawione lub zaginione rzeczy w czasie trwania wydarzenia.
Organizatorzy nie zapewniają depozytu.
Zgłoszenie udziału do wydarzenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć dla potrzeb Rajdu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Lista uczestników jest już zamknięta.

Organizatorzy zapewniają ciekawe pakiety startowe oraz poczęstunek po zakończeniu rajdu.
Mile widziane wianki lub kwiaty na głowach uczestników :)

Do zobaczenia!

Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Marsz po Zdrowie z Wiankiem na Głowie 2021

  Kolejne wielkie przedsięwzięcie za nami... W sobotę 12 czerwca drogi i dróżki naszej, malowniczej gminy Psary zapełniły się entuzjastami ...