czwartek, 24 marca 2016

Wesołego Alleluja!


...uderzała opuszka­mi w kla­wisze...
popłynęła muzyka...dźwięka­mi ujaw­niła każdą myśl, każdy szept, każde wspom­nienie...za­pom­niała o otaczającym  świecie... każdą nutą wzbudzała radość...

Wios­na…

związała gestem te­raźniej­szość nie gwa­ran­tując nicze­go. Dała nat­chnienie do no­wej kom­po­zyc­ji...

Nadziei…

A reszta za­leży od nas samych…

     Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

 
 
 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Marsz po Zdrowie z Wiankiem na Głowie 2021

  Kolejne wielkie przedsięwzięcie za nami... W sobotę 12 czerwca drogi i dróżki naszej, malowniczej gminy Psary zapełniły się entuzjastami ...