niedziela, 16 listopada 2014

Składam ogromne podziękowania!

 Szanowni Państwo!

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali dla mnie głos w wyborach do rady gminy. Bardzo się cieszę,że doceniliście moją dotychczasową pracę na rzecz naszego środowiska, a przede wszystkim na rzecz ludzi, których zawsze bardzo sobie cenię :)

Będę się nadal starała wspierać Wasze oczekiwania i nie zawieść zaufania jakim mnie obdarzyliście.

Bardo dziękuję raz jeszcze!

Pozdrawiam 

Grażyna Polasiak

sobota, 8 listopada 2014

Ponownie staram się o mandat radnejWitam Państwa bardzo serdecznie!

Pozwalam sobie zwrócić się do Państwa indywidualnie, aby dokładniej zaprezentować swoją sylwetkę i przekonać o słuszności wyboru mojej osoby na radną następnej kadencji.

Mieszkam w naszej miejscowości od urodzenia. Tutaj uczęszczałam do szkoły podstawowej, w której lata nauki wspominam bardzo pozytywnie. Do dziś polecam każdemu z rodziców tę placówkę, która wyróżnia się wysokim poziomem kształcenia i wyjątkowym podejściem do ucznia.
Potem liceum ogólnokształcące i studia na Politechnice Śląskiej. Podjęłam pracę jako nauczycielka przedmiotów ścisłych w Szkole Podstawowej w Sarnowie, gdzie pracuję do dziś. Uczę matematyki i przyrody, wychowuję kolejne roczniki  uczniów. Gruntownego wykształcenia dopełniły studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz nauczanych przedmiotów w Wyższej Szkole Biznesu ,Wyższej Szkole Pedagogicznej i Uniwersytecie Śl.
Swoją pracę kocham, należę do nauczycieli z pasją, szanuję swoich uczniów i ich rodziców. Jestem autorką innowacji pedagogicznych wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły.  Mam wiele publikacji w  branżowej prasie regionalnej i ogólnopolskiej. W latach 1992-2002 byłam dyrektorem  szkoły oraz liderem oświatowej kadry kierowniczej.


Jak Państwo mogliście zauważyć, moje życie i praca przebiega na terenie Gminy Psary, a praca w edukacji  pozwala dokładnie obserwować, ważyć i analizować pracę gminnego samorządu.
Kończąca się kadencja Rady Gminy, w której pełniłam zaszczytną funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Ochrony Środowiska zasługuje na wyróżnienie i uznanie. Dzięki  zaangażowaniu obecnego Wójta-Pana Tomasza Sadłonia, jego zdolnościom zarządzania gminą oraz mądrości  radnych gminy, udało się poczynić ogromny postęp w rozwoju naszej "małej ojczyzny", wiele rzeczy uporządkować. Zachęcam do lektury innych materiałów wyborczych, gdzie wszystkie zrealizowane zadania są przedstawione.

Ja, jako radna bardzo ambitnie potraktowałam swoją funkcję i ogromnie zaangażowałam się  w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Do najważniejszych  wykonanych zobowiązań zaliczę:

Zrealizowane przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w latach 2010-2014

I.                    Działania pro-społeczne

·        * Byłam pomysłodawczynią  i założycielką Lokalnej Grupy Kobiet „18+Vat”
·         W ramach tej grupy byłam współorganizatorką zajęć popołudniowych dla Pań,-rozwoju osobistego, rękodzieła, wyjazdów rekreacyjno-kulturalnych 

·        * Organizowałam  wycieczki dla mieszkańców: Wrocław, Kraków, Kazimierz Dolny i Lublin, Warszawa oraz wielu wyjazdów do teatrów i na koncerty

·        * Propagowałam  zdrowy styl życia i nordic walking, byłam pomysłodawczynią  i organizatorką  I Mikołajkowego Marszu „ Na zdrowie” w 2013r.
·       *  Prowadziłam działania na rzecz powiększenia i unowocześnienia zaplecza szkół podstawowych i gimnazjum (  np. na terenie Gimnazjum wybudowano kompleks „Orlik”, w Szkole w Dąbiu zmodernizowano salę gimnastyczną z bezpieczną nawierzchnią
·     *    Działania na rzecz budowy chodnika w Bisce ( aktualnie jest wykonany projekt  na budowę chodnika wraz z odwodnieniem sfinansowany przez gminę Psary, który czeka na decyzję budowy   i finansowanie  przez powiat) 
·    *     Od 2011r redaguję kilka blogów w tym  ten własnie www.18vat.blogspot.com gdzie można przeczytać o mojej bieżącej działalności .

II.                     Zmiany organizacyjne

* Wprowadzenie zmian organizacyjnych przynoszących wymierne oszczędności finansowe( np.likwidacja niektórych jednostek bez zwalniania pracowników)

III.                  Wykonane zadania poprawiające istniejącą infrastrukturę

·         *Odwodnienie drogi  przy wjeździe na  uliczkę Poddzwonek (2 przepusty pod drogą i 2 kratki ściekowe -za zgodą moją i sąsiada  wykopano rów odprowadzający wzdłuż naszych działek)
·       *  Budowa placu rekreacyjnego dla mieszkańców w Goląszy Dolnej ( teren po byłej mleczarni, aktualnie już dzieciaczki z niego korzystają)
 
·        * Kompleksowa modernizacja i zmiana wystroju Remizy Strażackiej w Dąbiu ( zakończenie planowane na listopad)

·        * Budowa widowni z zadaszeniem oraz ogrodzenia i dojazdu na boisko  Orła Dąbie w Bisce, wyposażenie  boiska w piłkochwyty, wsparcie finansowe dla  lokalnej drużyny piłkarskiej
·        * Remont budynku szatni Orła Dąbie (termomodernizacja budynku, nowe posadzki i sufity, wymiana okien i drzwi, zabudowa grzejników elektrycznych), zakup wyposażenia dla klubu
·        * Budowa  2 wiat przystankowych w Bisce
·        * Utwardzenie drogi  dojazdowej do nowych budynków mieszkalnych w Brzękowicach Wał 
·       *  Naprawa drogi na Brzękowicach Wale (na następny rok projekt gruntownej modernizacji a w kolejnym wykonanie)
·       *  Budowa punktów publicznego  dostępu do internetu dla mieszkańców w bibliotece w Dąbiu
·       *  Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbiu
·       *  Poprawa oferty kulturalnej dla mieszkańców- np.comiesięczne koncerty muzyki na żywo ( w tym w Dąbiu) oraz szerokiego spektrum zajęć dla dzieci i młodzieży w szkołach i GOK-u
·       *  Działania na rzecz pomocy rodzinom wielodzietnym i o niskim statusie materialnym ( np. poprzez udział w projekcie wyposażającym rodzinę w laptop z dostępem do internetu)
·        * Działania na rzecz promowania talentów dzieci i młodzieży
 ( stypendia, wydanie płyty muzycznej)

Szanowni Państwo!

Uzyskanie Państwa głosu będzie dla mnie zaszczytem i motywacją do jeszcze lepszej pracy. 

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców mojego okręgu

Zapraszam do urn 16 listopada!
środa, 5 listopada 2014

Zaproszenia

Witajcie!

Mam do Was ogromną prośbę. Jutro jest zebranie przedwyborcze Tomasza Sadłonia. Chciałabym abyście przyszły do szkoły na godzinę 18.00

Potrzebni są tam ludzie ze zdrowym rozsądkiem, a więc przyjdźcie! :)

Ja też będę, to jest  zebranie dla społeczności z Dąbia, Brzękowic i Goląszy.
Do zobaczenia!

I jeszcze bardzo ważne!

Mamy ( jako Grupa "18 +Vat" ) zaproszenie na trzy imprezy:

1. Gminne obchody Święta Niepodległości w tym roku w Psarach  11 listopada o godzinie 10.00 


2. Koncert w Górze Siewierskiej 9 listopada g.18.00


3. Koncert muzyki włoskiej w Preczowie 8 listopada g.18.00


Mam nadzieję,że  się spotkamy!
 Do zobaczenia!

Ogród pełen lawendy...

 Zapachu lawendy zapomnieć się nie da. Mało który kwiat aż tak nasyca i koi zmysł powonienia. A wpatrywanie się w rzekę fioletowych kwiatów ...