niedziela, 18 lipca 2021

Ogród pełen lawendy...

 Zapachu lawendy zapomnieć się nie da. Mało który kwiat aż tak nasyca i koi zmysł powonienia. A wpatrywanie się w rzekę fioletowych kwiatów pozostawia  nieziemskie wrażenie...

Członkinie naszego Stowarzyszenia oraz Sympatyczki, spędziły sobotni, słoneczny dzień na polach lawendwych w Ostrowie, w Małopolsce. Udało nam się również zwiedzić Zamek w Wiśniczu Nowym i miasteczko Lipnica Murowana, która słynie z konkursu na najwyższą palmę wielkanocną. To był cudowny dzień!

Wspomnienie na filmie. Zapraszamy!sobota, 3 lipca 2021

I Gminna Wystawa Prac Plastycznych Twórców Nieprofesjonalnych


 

Regulamin Udziału w I Gminnej Wystawie Prac Twórców Nieprofesjonalnych

Na skrzydłach pasji”


  1.Organizatorem Wystawy jest Stowarzyszenie Kobiet 18+

  2. Celem Wystawy jest promowanie Twórców nieprofesjonalnych, podkreślanie wagi pasji w życiu człowieka, integracja miedzypokoleniowa Twórców.

  3. Wernisaż wystawy odbędzie się w plenerze przy Budynku Ośrodka Kultury/ Remizy Strażackiej w dniu 08.10.2021, o godz. 17.00

  4. Na Wystawę mogą zgłosić swoje prace wszyscy pełnoletni, nieprofesjonalni Twórcy zamieszkali na terenie Gminy Psary. Limit wieku nie obowiązuje.

  5. Uczestnik Wystawy może zgłosić pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką np. malarstwo, rzeźba, rękodzieło itp.

  6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną, samodzielnie wybraną pracę swojego autorstwa.

  7. Każda praca winna być opatrzona czytelną metryczką zawierającą Imię i Nazwisko Twórcy, tytuł oraz technikę wykonania. (zgodnie z poniżej załączonym formularzem)

  8. Udział w wystawie jest bezpłatny. Miejsce składania prac: Dąbie, ul.Pocztowa 34a, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 880-592 820

  9. Każdy uczestnik dostarcza pracę Organizatorowi Wystawy we własnym zakresie. To samo dotyczy odebrania pracy po zakończeniu Wystawy we wskazanym terminie.

  10. Ekspozycję prac i Wernisaż zorganizuje Organizator.

  11.Organizator oświadcza, że nie gromadzi i nie tworzy bazy danych wrażliwych na potrzeby Wystawy.

  12. Uczestnictwo w Wystawie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnika przez organizatora na potrzeby promocji wydarzenia.

  13. Udział w Wystawie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, Twórca zobowiązany jest do podpisania regulaminu i oddania go organizatorowi wraz z formularzem zgłoszenia i pracą plastyczną.

  14. Osoby zainteresowane zobowiązane są zgłosić swój udział do 15 września 2021 drogą mailową: 18plu@gmail.com Na stronie Organizatora www.18vat.blogspot.com zamieszczony jest formularz zgłoszenia do skopiowania lub można skorzystać z druku i wypełnić na miejscu.

   W razie pytań prosimy o kontakt tel: 880 592 820

  15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

   

   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA

I GMINNĄ WYSTAWĘ PRAC TWÓRCÓW NIEPROFESJONALNYCH

pt. „NA SKRZYDŁACH PASJI”

Uwaga! Termin nadsyłania prac mija 30 września 2021 r.

INFORMACJE O AUTORZE PRACYImię: Nazwisko: …........................................................

Adres e-mail: ….............................................................

Telefon:.........................................

Rok urodzenia: ….........................................

Miejscowość zamieszkania: ….....................................

Kilka słów o sobie:................................................................................................

.............................................................................................................................

INFORMACJE O ZGŁASZANEJ PRACYTytuł pracy:.................................................................................................

Technika wykonania:..............................................Wymiary:...............................Oświadczenia:

Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem I Gminnej Wystawy Prac Twórców Niprofesjonalnych „ Na skrzydłach pasji”.

Wyrażam zgodę na:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia) na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
2) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu.
 

3)publikację mojego wizerunku i mojej pracy plastycznej w celach promocji wydarzenia”

 

                                                                                  ….....................................................................

                                                                                                miejscowość, data, czytelny podpis

sobota, 12 czerwca 2021

Marsz po Zdrowie z Wiankiem na Głowie 2021

 

Kolejne wielkie przedsięwzięcie za nami...

W sobotę 12 czerwca drogi i dróżki naszej, malowniczej gminy Psary zapełniły się entuzjastami nordic walkingu. Przyjechały z regionu śląskiego formacje (Stadion Śląski Chorzów, Bobry Walking Bobrowniki, Messi Team i Harpagan Sosnowiec, Dąbrowski Nordic Team, Aktywne Kijanki Grodziec, Kobiety 18+ z Gminy Psary, Kije w Dobrych Rękach z Będzina) oraz niezrzeszeni. Kolorowa grupa 80 osób przeszła dystans 9 km, promując zdrowy styl życia i aktywność ruchową. Uczestnicy 7. Rajdu "Marsz po Zdrowie z Wiankiem na Głowie " zostawiali na trasie malowany kamyk z kodem pocztowym na pamiątkę. Organizatorami rajdu są: Stowarzyszenie Dobre Ręce i Stowarzyszenie Kobiet 18+, a impreza dotowana była przez Gminę Psary.

Uczestnicy wyjechali z pięknymi wrażeniami :)


 
wtorek, 25 maja 2021

i zaplanowałyśmy wycieczkę czaderską...


 Na czerwiec zaplanowałyśmy także wypad na lawendowe pola

 w Małopolsce. 

Lista uczestniczek zamknęła się w minut 5 

😁😁😁😁😁😁😁
i jeszcze czeka nas...                                                                      🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

wtorek, 27 kwietnia 2021

Plany na lato 2021

 Powolutku przygotowujemy się do dwóch ważnych przedsięwzięć środowiskowych:

 1. 

Rajd Nordic Walking 

"Marsz po Zdrowie z Wiankiem na Głowie"  

7 edycja zaplanowana jest na 12 czerwca 2021 na godzinę 10.00


2. 

Warsztaty dla Kobiet

 "Dieta, Ruch i Zero Waste" 

zaplanowane na ostatni weekend sierpnia 2021

 


 

 

niedziela, 21 lutego 2021

Audycja Polskiego Radia Katowice

Kolejna, piękna niespodzianka spotkała nas w ostatnią środę. Było to dokładnie w dniu jubileuszu X-lecia naszej organizacji. Czyli taki super prezent, który dostarczył nam dużo radości.

 Wzięłyśmy udział w nagrywaniu audycji Polskiego Radia Katowice. I znów nowe doświadczenie, dla większości z nas. Treść audycji dotyczyć będzie naszej działalności. Nagranie dopiero się tworzy, z niecierpliwością czekamy więc na odsłuchanie na radiowej antenie.

A tymczasem kilka fotek, które utrwaliły tę niecodzienną chwilę.

 

 Ogród pełen lawendy...

 Zapachu lawendy zapomnieć się nie da. Mało który kwiat aż tak nasyca i koi zmysł powonienia. A wpatrywanie się w rzekę fioletowych kwiatów ...